rmwsadmin

4 december 2023

KR Creil-Rutten

9 november 2023

Link naar artikel “Kavelruil in Flevoland steeds vaker in beeld” 15 aug 2023

11 december 2021

Project Duurzame Verkaveling Flevoland met een jaar verlengd

9 juli 2021

Drie kavelruil gerealiseerd in de provincie Flevoland

12 augustus 2020

Kavelruil:  een eerste stap naar duurzame landbouw

Nederland heeft de ambitie om een voortrekkersrol te spelen in de verduurzaming van de agrarische sector en zodoende voor de toekomst onze voedselvoorziening veilig te stellen.  Maar ook in de circulaire landbouw blijft een efficiënte voedselproductie noodzakelijk.  
20 mei 2020

Kansen voor boeren met perceelruil in Flevoland

18 juli 2019

Interview – “Structuurverbetering koppelen aan andere opgaven”

Interview Stivas directeur Erwin van den Berg over fusie één centrale Stivas "Structuurverbetering koppelen aan andere opgaven"
14 maart 2019

Rapport “Grond in Beweging”

Het toekomstige grondgebruik in de provincie Flevoland wordt in dit rapport geschetst aan de hand van: de huidige grondgebruiksituatie; de huidige en te verwachten ontwikkelingen die invloed hebben op de omvang en het gebruik van het huidige agrarische areaal in Flevoland
15 oktober 2018

Persbericht Duurzaam Verkavelen POP 3

7 februari 2017

Verkavelingssituatie in provincie Flevoland