Home

STIVAS, dé gebiedsontwikkelaar in de Groene Ruimte, heeft van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in 2018 een toezegging ontvangen dat vanuit POP3 een bijdrage beschikbaar komt voor investeringen in de infrastructuur van landbouwbedrijven in Flevoland. De bijdrage is € 2.060.000,00 en bestaat voor de € 1.030.00,00 uit een EU-subsidie en voor € 1.030.000,00 uit een bijdrage van de provincie Flevoland. Samen met agrarische ondernemers bedraagt de totale investering bijna 3,5 miljoen euro.

Sinds de start van het project in 2019 is in totaal 480 hectare van eigenaar gewisseld door kavelruil. De doelstelling voor de gehele projectduur bedraagt in totaal 750 ha. Inmiddels is de looptijd verlengd tot en met 2024.

Verbetering verkavelingsstructuur
Kavelruil is een belangrijk instrument voor verduurzaming van de landbouwstructuur en realisatie van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en het op orde brengen van de waterhuishouding- en systeem.
Voor uw bedrijf kan kavelruil bijdragen aan het ontstaan van grotere en beter bewerkbare percelen, kavels dichter bij huis en vergroting van de huiskavel. Dit levert u aanzienlijke kostenbesparingen op.

Veiligheid en milieu
Bovendien draagt u door minder verkeer- en transportbewegingen over de openbare weg bij aan het verhogen van de verkeersveiligheid en het verlagen van de CO2-uitstoot.

www.duurzaamverkavelen.nl houdt u op de hoogte van de verschillende kavelruilen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stivas via de contactgegevens op de website.