KR Creil-Rutten

Link naar artikel “Kavelruil in Flevoland steeds vaker in beeld” 15 aug 2023
9 november 2023

Op 15 maart 2023 is de akte kavelruil Creil–Rutten bij Prummel & Schippers notarissen  gepasseerd. Bij deze kavel ruil waren 6 partijen betrokken en is er 55.87.25 hectare grond, inclusief een erf met bedrijfsgebouwen voor de melkveehouderij, van eigenaar verwisseld. De notaris- en kadasterkosten in deze kavelruil waren totaal € 8.675,95.

De kosten zijn betaald vanuit het POP3-project Duurzaam Verkavelen! Stivas verzorgt de voor financiering en declareert deze achteraf bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze organisatie voert de subsidie voor Europa en provincie Flevoland uit.