Drie kavelruil gerealiseerd in de provincie Flevoland

Kavelruil:  een eerste stap naar duurzame landbouw
12 augustus 2020
Project Duurzame Verkaveling Flevoland met een jaar verlengd
11 december 2021

Drie kavelruilen gerealiseerd met behulp van project Duurzaam Verkavelen Flevoland

Flevoland kent een relatief jonge geschiedenis en is mede daarom niet of nauwelijks bekend met het fenomeen ruilverkaveling en herinrichtingen. In de provincie heeft in de afgelopen jaren wel eens een vrijwillige kavelruil plaats gevonden maar niet planmatig aangestuurd vanuit de provincie Flevoland, het betrof enkel particuliere initiatieven.

In 2018 is een POP3 subsidie toegekend aan de Stichting ter verbetering van de agrarische structuur (STIVAS) voor het project Duurzaam Verkavelen in de provincie Flevoland.
De doelstelling was gericht op 750 hectare kavelruil en 425 hectare investeringen in bereikbaarheid en bewerkbaarheid. Vanwege verschillende oorzaken kwam het project moeizaam en traag op gang. Medio 2021 was er voor 424 hectare aan kavelruil uitgevoerd.
De eerste ruil heeft plaatsgevonden in de Noord Oost Polder, de andere twee in polder Flevoland. Huiskavels zijn vergroot, veldkavels afgestoten of verkleind en ook waren er agrarische bedrijfsgebouwen bij betrokken.
Voor meer informatie over deze kavelruilen ga in het menu van deze website naar ‘kavelruilen’.

9 juli 2021